Κρήτη | 07.12.17 09:54
MBA για Μηχανικούς: Ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Το επιτυχημένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» ξεκινάει σε τρεις μήνες τον τρίτο κύκλο σπουδών.

Οι σύγχρονοι μηχανικοί χρειάζονται και διοικητικές ικανότητες για να μπορούν να έχουν μια επιτυχημένη καριέρα στο αντικείμενό τους.

Σήμερα, οι συνθήκες της αγοράς εργασίας αλλά και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας θέλουν άριστους επαγγελματίες με γνώσεις και ικανότητες στη λήψη ορθών αποφάσεων, στη διαχείριση ομάδων, στην προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών, στην οικονομική διαχείριση, στην καινοτομικότητα, κ.λπ.

Ανταποκρινόμενο σε αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις, το επιτυχημένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» ξεκινάει σε τρεις μήνες τον τρίτο κύκλο σπουδών.

Το ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», προκηρύσσει έως 25 θέσεις φοιτητών για πλήρη φοίτηση με φυσική παρουσία, έως 10 θέσεις φοιτητών για μερική φοίτηση με φυσική παρουσία και έως 25 θέσεις φοιτητών για πλήρη φοίτηση από απόσταση. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή Σχολών Θετικών Επιστημών και στόχος του είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών του με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών/επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά από τις 4 Δεκεμβρίου έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2017 τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και στοιχεία για τα δικαιολογητικά και το έντυπο αίτησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα: 
https://www.teicrete.gr/mba-en... 

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από την Γραμματεία Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 καθώς και Τρίτη και Πέμπτη 16:00-18:00, στο τηλέφωνο: 2810-379874 και στο email: mba_engineers@staff.teicrete.gr

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα