Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 ξεκινάει, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου, η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος και η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Να έχουν πραγματοποιήσει το 2012 από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε). Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας, όλα σε οικοδομικές εργασίες ( έστω και ένα ένσημο να υπάρχει εκτός οικοδομής είτε το 2012 είτε το 2013 δεν είναι δικαιούχος)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αστυνομική Ταυτότητα

Εκκαθαριστικό Εφορίας οικονομικού έτους 2013 και το Ε3 για όσους κόβουν τιμολόγια.

Βιβλιάριο Εθνικής Τράπεζας.

Αριθμός ΙΚΑ και ΑΜΚΑ.

Το ποσό του επιδόματος είναι 678,06 €