Ψήφισαν:    254    

Λευκά:    4    

Άκυρα:    1    

Εγκυρα:    249    

Έλαβαν:    

                                               Διοικητικό    ΠΟΕΙΑΤΑ    ΟΕΒΕΝΗ    Ελεγκτικό

Ενότητα - Πρόοδος  165 66,3%        6                9                 9               3
Αγωνιστική Συνεργασία 55 22,1%    1                3                 3               0
Η πείρα μας οδηγός  29  11,6%      0                 1                 1               0

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΟΔΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο    6    

Σμυρνιωτάκης Στέφανος    148    

Παπαδάκης Ιωάννης        121    

Σφακιανάκης Ελευθέριος    95    

Βαρδαβάκης Ιωάννης        69    

Λαυρεντίου Νικόλαος        56    

Παρασκάκης Κωνσταντίνος    51    

Βραχασωτάκης Λεόντιος        35    

Βαρδάκης Χρυσοβαλάντης    13    

Μακράκης Εμμανουήλ        13    

Φραγκιαδάκης Αριστείδης    12    

Φωστέρης Ιωάννης        11    

 

Για την ΠΟΕΙΑΤΑ        9    

Σμυρνιωτάκης Στέφανος    100    

Παπαδάκης Ιωάννης        82    

Σφακιανάκης Ελευθέριος    53    

Ψαράκης Αριστείδης        53    

Αδαμάκης Νικόλαος        46    

Βαρδαβάκης Ιωάννης        43    

Σπιθάκης Ιωάννης        42    

Λυρώνης Νεκτάριος        41    

Λαυρεντίου Νικόλαος        36    

Μαλαγαρδής Γεώργιος        32    

Μανουσάκης Φανούριος        32    

Παρασκάκης Κωνσταντίνος    29    

Ζερβός Χρήστος        28    

Μανιδάκης Γεώργιος        28    

Βραχασωτάκης Λεόντιος        27    

Τσαχάκης Ιωάννης        22    

Πολίτης Εμμανουήλ        15    

Παπαδάκης Χαράλαμπος    13    

Γωνιανάκης Νικόλαος        11    

Μακράκης Εμμανουήλ        11    

Φαζός Ιωάννης        11    

Στεφανάκης Κωνσταντίνος    9    

Βαρδάκης Χρυσοβαλάντης    7    

Στρίγκος Ευθύμιος        7    

Φαρσάρης Αθανάσιος        7    

Φραγκιαδάκης Αριστείδης    7    

Φωστέρης Ιωάννης        5    

Γαράκης Εμμανουήλ        4    

Φουκάκης Δημήτριος        2    

 

Για την ΟΕΒΕΝΗ        9    

Σμυρνιωτάκης Στέφανος    87    

Παπαδάκης Ιωάννης        76    

Σφακιανάκης Ελευθέριος    49    

Ψαράκης Αριστείδης        49    

Σπιθάκης Ιωάννης        44    

Λαυρεντίου Νικόλαος        43    

Αδαμάκης Νικόλαος        41    

Βαρδαβάκης Ιωάννης        41    

Λυρώνης Νεκτάριος        36    

Μαλαγαρδής Γεώργιος        28    

Βραχασωτάκης Λεόντιος        27    

Παρασκάκης Κωνσταντίνος    26    

Ζερβός Χρήστος        24    

Μανουσάκης Φανούριος        23    

Τσαχάκης Ιωάννης        21    

Μανιδάκης Γεώργιος        20    

Παπαδάκης Χαράλαμπος    18    

Πολίτης Εμμανουήλ        18    

Φαζός Ιωάννης        18    

Μακράκης Εμμανουήλ        9    

Γωνιανάκης Νικόλαος        8    

Στεφανάκης Κωνσταντίνος    8    

Στρίγκος Ευθύμιος        8    

Βαρδάκης Χρυσοβαλάντης    7    

Φαρσάρης Αθανάσιος        7    

Φωστέρης Ιωάννης        6    

Φραγκιαδάκης Αριστείδης    5    

Γαράκης Εμμανουήλ        3    

Φουκάκης Δημήτριος        1    

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή    3    

Αγαπητός Λουκάς        107    

Βενυχάκης Σπυρίδων        65    

Μηλιωτάκης Στυλιανός    40    

Ζαργιαννάκης Γεώργιος        36    

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ         

Για το Διοικητικό Συμβούλιο    1    

Φανιουδάκης Μάρκος        45    

Ερμείδης Συμεών        44    

Χαιρέτης Ιωάννης        42    

Βασιλείου Ελευθέριος        21    

Δαμιανάκης Ζαχαρίας        19    

Παπουτσάκης Νεκτάριος    14    

 

Για την ΠΟΕΙΑΤΑ        3    

Φανιουδάκης Μάρκος        43    

Ερμείδης Συμεών        40    

Χαιρέτης Ιωάννης        36    

Δαμιανάκης Ζαχαρίας        20    

Βασιλείου Ελευθέριος        19    

Δασκαλάκης Κυριάκος        16    

Κουκάκης Αντώνιος        13    

Παπουτσάκης Νεκτάριος    11    

 

Για την ΟΕΒΕΝΗ         3    

Φανιουδάκης Μάρκος        41    

Ερμείδης Συμεών        40    

Χαιρέτης Ιωάννης        40    

Δαμιανάκης Ζαχαρίας        19    

Βασιλείου Ελευθέριος        17    

Δασκαλάκης Κυριάκος        17    

Κουκάκης Αντώνιος        14    

Παπουτσάκης Νεκτάριος    12    

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή    0    

Δασκαλάκης Κυριάκος        35    

Κουκάκης Αντώνιος        21    

 

Η πείρα μας οδηγός        

Για το Διοικητικό Συμβούλιο    

Μακρής Νίκος        27    

Ταμιωλάκης Αυγουστίνος    19    

Χατζηαδάμ Λάμπρος        19    

Καραγιαννάκης Ιωάννης        16    

Παπαδάκης Γεώργιος        13    

 

Για την ΠΟΕΙΑΤΑ        1    

Μακρής Νίκος        27    

Αρχαβλάκης Γεώργιος        21    

Ταμιωλάκης Αυγουστίνος    17    

Χατζηαδάμ Λάμπρος        17    

Καραγιαννάκης Ιωάννης        15    

Παπαδάκης Γεώργιος        14    

Παπαδάκης Χριστόδουλος    12    

 

Για την ΟΕΒΕΝΗ         1    

Μακρής Νίκος        26    

Αρχαβλάκης Γεώργιος        19    

Ταμιωλάκης Αυγουστίνος    17    

Χατζηαδάμ Λάμπρος        17    

Καραγιαννάκης Ιωάννης        13    

Παπαδάκης Γεώργιος        13    

Παπαδάκης Χριστόδουλος    11    

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή        

Γρηγοράκης Αδάμ    20