Επιστολή προς τη ΔΕΗ με θέμα «Ρυθμιζόμενες χρεώσεις» απέστειλε η ΟΕΒΕΝΗ, ζητώντας ενημέρωση για το τί ακριβώς αντιπροσωπεύουν οι "ρυθμιζόμενες χρεώσεις" που συμπεριλαμβάνονται στους λογαριαμσούς της ΔΕΗ.

Η επιστολή

Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν ερωτήσεων πολλών συναδέλφων Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως για το τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν οι «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς ΔΕΗ τον τελευταίο καιρό και που συχνά το ύψος τους φτάνει και στο 50% του ποσού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης θα θέλαμε ενημέρωση για το σε ποιόν ή ποιούς αποδίδονται τα εν λόγω ποσά και ποιά η ανταποδοτικότητα τους προς τον καταναλωτή.