Αρχίζουν από τις 20 Ιανουαρίου τα μαθήματα στο πρότυπο ηλεκτρονικό σχολείο της Ελληνικής Γεωργίας για τον 1ο Κύκλο Μαθημάτων 2014.

Οι εξειδικευμένοι καθηγητές της Ελληνικής Γεωργίας θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να προχωρήσουν με σταθερά και σίγουρα βήματα στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει.

Τα προγράμματα των online παραδόσεων καθώς και η ύλη των μαθημάτων έχουν αναρτηθεί ήδη στην αντίστοιχη σελίδα του κάθε μαθήματος:

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Μελισσοκομία

Σαλιγκαροτροφία

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

Βιολογική Ελαιοκαλλιέργεια

Φυτεμένα Δώματα/Κάθετες Φυτεύσεις

Το τμήμα Εκπαίδευσης της Ελληνικής Γεωργίας, λόγω των πολλών αιτημάτων που έχει δεχτεί, προγραμματίζει μέσα στο επόμενο διάστημα να ξεκινήσει δυο νέα μαθήματα, που θα έχουν μεγάλη ανταπόκριση, ενώ προβλέπεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014 να ενταχθούν ακόμα περισσότερα μαθήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2110122515, 6977890474, στο email: info@ellinikigeorgia.gr και στο δικτυακό τόπο της Ελληνικής Γεωργίας http://www.ellinikigeorgia.gr/