Έσωσε το σπίτι  του,  δανειολήπτης από την Σητεία , με Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Σητείας, μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2015.Ο  εν λόγω καταναλωτής  ,είναι χρεωμένος  σε δύο   Τράπεζες, είτε ως οφειλέτης ,είτε ως εγγυητής , με   συνολικό ποσό χρέωσης 42.885,78 ευρώ.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, τον  υπερχρεωμένο καταναλωτή , πρόκειται ,για δανειολήπτη  άνεργη ηλικίας 62 ετών ,έγγαμο χωρίς παιδιά, αλλά  και άνεργο ,λόγω προβλημάτων υγείας.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:

Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος :  δεν διαθέτει κανένα εισόδημα ,συντηρείται από τον  μισθό των 1000 ευρώ ,της εποχιακά εργαζόμενης συζύγου ,(εργάζεται ως ξενοδοχοϋπάλληλος)

Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της , το κόστος της διαβίωσης  και των δύο συζύγων ανέρχεται στο ποσό των 1000,00 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει  ο σύζυγος είναι:

Κατοικία 85τ.μ  κυριότητας 50% ο ίδιος και 50% η σύζυγος.

Το Ειρηνοδικείο Σητείας ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής δανειολήπτης όσο και η σύζυγός του  , πληρούν   τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά  πρόσωπα,στερούμενα  πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής

2)Απαγορεύει , στους πιστωτές , μέχρι, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον τους μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2015

2)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους

3Ορίζει,  για τον σύζυγο   “μηδενικές καταβολές” προς όλους τους πιστωτές ,για δε την σύζυγο 80 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο , προς τις πιστώτριες Τράπεζες.

Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η Προσωρινή Διαταγή αυτή θεωρείται, μία μέριμνα  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση των δύο συζύγων  ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας τους , από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζει “μηδενικές καταβολές”, για όλους τους πιστωτές , για τον σύζυγο ,που είναι άνεργος και χωρίς εισόδημα, για ένα χρέος 42.885,78 ευρώ , για δε την σύζυγο που είναι οφειλέτρια,  σε μεγάλο μέρος του δανείου ,με τον σύζυγο εγγυητή, όμως η ίδια έχει εισόδημα ,της καθορίστηκε μηνιαία δόση των 80 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3869/2010.

zarpanews.gr