Νέο επιχορηγούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις που απασχολούνται στις «Χερσαίες Εμπορευματικές Οδικές Μεταφορές» .

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών», του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το οποίο διατέθηκε το κονδύλι των 30.000.000 ΕΥΡΩ. Η επιδότηση αφορά σε επιχειρήσεις που απασχολούνται ή που θα απασχοληθούν στον τομέα των χερσαίων εμπορευτικών οδικώνμεταφορών (πχ Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως).

Η δράση έχει ποσοστό επιχορήγησης 70% για επενδυτικά έργα, ύψους από 30.000 ΕΥΡΩ έως 180.000 ΕΥΡΩ, στα οποία επιδοτούνται δαπάνες όπως:

-Κτηριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση κτηριών, συνεργείων, χώρων στάθμευσης,αποθήκευσης και συντήρησης οχημάτων).

-Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για την προσβασιμότητα των οχημάτων (ασφαλτόστρωση, πλάκες πεζοδρομίου, διαγράμμιση, σήμανση).

-Μετασκευή/Διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων όπως: αναβάθμιση συστήματος καύσεως, μετατροπή οχήματος σε υγραέριο, αντικατάσταση καμπίνας ή μηχανής. (Δεν επιδοτείται η αγορά νέου οχήματος).

-Αγοράσε Λογισμικό, Πληροφοριακά Συστήματα, GPS, Ηλ. Υπολογιστές κτλ

-Άυλες Δαπάνες (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, πιστοποίηση ISO, κατασκευή SITE, συμμετοχή σεεκθέσεις κά)

(Επίσης επιδοτείται με ποσοστό από 25% έως 45% το κόστος νέων θέσεων εργασίας, ενώ σε περιπτώσεις νεοσύστατων επιχειρήσεων, επιδοτούνται και οι λειτουργικές δαπάνες όπως ενοίκιο, κόστος ίδρυσης, κτλ.)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στον τομέα των «Οδικών Μεταφορών Εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετακόμισης», και οι οποίες έχουν όλες εκείνες τις απαραίτητες νόμιμες άδειες λειτουργείας.

Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων εάν έκαναν έναρξη εργασιών πριν τις 30.9.2010. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έκαναν έναρξη εργασιών μετά τις 30.9.2010, επιλέξιμες είναι μόνο οι Α.Ε και οι Ε.Π.Ε.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2012 και λήγει στις 20 Μαρτίου 2012. Στο πλαίσιο του νέου αυτού προγράμματος, το αναπτυξιακό κέντρο παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας,τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστουbusiness plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες στοwww.akk.grή στο 2810 823002 (info@akk.gr).