6 + 1 απαντήσεις για τη (νέα) αναστολή των συμβάσεων εργασίας

6 + 1 απαντήσεις για τη (νέα) αναστολή των συμβάσεων εργασίας

Δημοσιεύθηκε ήδη (ΦΕΚ Β’ 5391/7.12.20) η ΚΥΑ 49989/20 που αφορά την αναστολή συμβάσεων εργασίας για το μήνα Δεκέμβριο.

Οι καθυστερήσεις που έλαβαν χώρα σε νομοθετικό (βεβαίως και υγιειονομικό επίπεδο) υπήρξαν αδικαιολόγητες κατά το κρίσιμο, δεύτερο, κύμα της Πανδημίας. Έχουμε αναφερθεί σ’ αυτές σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Το φαινόμενο ξεπέρασε κάθε λογική όταν στις 26.11.20 δημοσιεύθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την αναστολή συμβάσεων εργασίας για το μήνα Νοέμβριο (:μολονότι είχε προαναγγελθεί, από 31.10.20, από τα πρωθυπουργικά χείλη). Δημοσιεύθηκε ήδη (ΦΕΚ Β’ 5391/7.12.20) η ΚΥΑ 49989/20 που αφορά την αναστολή συμβάσεων εργασίας για το μήνα Δεκέμβριο. Αποτελεί μια μικρή, χρονική, πρόοδο.

Ας δούμε τις βασικές της πρόνοιες.

Α. Ερώτημα 1ο: Ποιες οι ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους; 

Όσοι εργαζόμενοι τους προσλήφθηκαν έως 4.11.2020 τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή έως την 31.12.2020. Μετά το πέρας της αναστολής οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου συνεχίζονται, κατά βάση, για τον συμφωνηθέντα-υπολειπόμενο.

Ερώτημα 2ο: Τι ισχύει για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες; 

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σ’ αυτές είναι δυνατό να τεθούν σε τηλεργασία, όταν αυτή είναι εφικτή. Είναι δυνατή όμως και: (α) η πρόσληψη νέων από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»-δεν μπορούν όμως να τεθούν σε αναστολή και (β) η αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων

Ερώτημα 3ο: Είναι δυνατή η ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων; Η καταγγελία συμβάσεων;

Είναι δυνατή η προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη επιτακτικών αναγκών-εξαιτίας της πανδημίας. Δεν είναι επιτρεπτή η καταγγελία συμβάσεων μέχρι την 31.12.2020. 

Β. Ερώτημα 4ο: Ποιες οι ρυθμίσεις για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους; 

Οι συμβάσεις των εργαζομένων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι δυνατό να τεθούν σε αναστολή έως 31.12.2020. Η προϋφιστάμενη αναστολή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι δυνατό να παραταθεί έως 31.12.20. Είναι δυνατό να τεθούν, για πρώτη φορά, σε αναστολή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι την 4.11.20. Μετά το πέρας της αναστολής, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου συνεχίζονται, κατά βάση, για τον συμφωνηθέντα, υπολειπόμενο, χρόνο.

Ερώτημα 5ο: Είναι δυνατή η ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων; Η τηλεργασία;

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι δυνατό να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους έως την 31.12.20. Υποχρεούνται, ταυτόχρονα-κατά τα ισχύοντα, να θέτουν σε τηλεργασία τους εργαζομένους τους.

Ερώτημα 6ο: Ποιες οι υποχρεώσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων; 

Υποχρεούνται να μην καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας μέχρι και την 31.12.2020. Υποχρεούνται επίσης να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Γ. Ερώτημα 7ο: Σε ποιο ποσό ανέρχεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού; Ποια η μεταχείρισή της και οι δικαιούχοι της; 

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού με ποσό αναφοράς τα €534/τριάντα ημέρες. Είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

 

Με την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ ρυθμίζονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου θέματα που θα ενδείκνυτο να είχαν ρυθμιστεί πριν την έναρξή του. Αποτελεί, εντούτοις, μια μικρή πρόοδο σε σχέση με όσα έχουμε συνηθίσει. 

Ας ελπίσουμε ταχύτερη και  αποτελεσματικότερη να καταστεί και η διαχείριση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.-

 

Σταύρος Κουμεντάκης

Managing Partner

Koumentakis and Associates Law Firm

 

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ