Άδεια ειδικού σκοπού: Πότε πρέπει να δηλωθεί

Άδεια ειδικού σκοπού: Πότε πρέπει να δηλωθεί

Νέες ημερομηνίες για την υποβολή των ειδικών εντύπων με τα νέα μέτρα στην «Εργάνη». Παράταση για τις εκ των υστέρων δηλωμένες υπερωρίες

Το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου θα πρέπει να δηλώσουν οι εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας τους εργαζόμενούς τους που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού τους μήνες Μάρτιο και Απριλίου. Επίσης, το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου θα πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες στην «Εργάνη» η χρήση των μέτρων

  • Προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας – Νέα εκ περιτροπής
  • Πρόσκαιρη τηλεργασία
  • Ενδο-ομιλική μεταφορά εργαζομένων
  • Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης

Με νέα απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση προβλέπεται νέο προσωρινό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» για την δήλωση της άδειας ειδικού σκοπού. Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζόμενούς του που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού το πρώτο 15ημερο του επόμενου μήνα της χρήσης. Ειδικά για τον Μάρτιο και καθώς δεν υπήρχε πρόβλεψη μέχρι στιγμής, προβλέπεται πως η «γνωστοποίηση στοιχείων λήψης άδεις ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας, γίνεται με το ανωτέρω απολογιστικό έντυπο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου 2020».

Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται οι προθεσμίες υποβολής στην «Εργάνη» όλων των ειδικών εντύπων για τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού.

  • Προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας – Νέα εκ περιτροπής : Το εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις που πλήττονται και για όσο χρόνο πλήττονται υπαγόμενοι στους σχετικούς ΚΑΔ. Το μέτρο εφαρμόζεται με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας για όσο χρόνο γίνεται χρήση του μέτρου. Οι εργοδότες υποχρεούνται μέχρι το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας να το δηλώσουν στην «Εργάνη» με το νέο ειδικό έντυπο.
  • Πρόσκαιρη τηλεργασία : Το εφαρμόζουν επιχειρήσεις που πλήττονται σε εργαζόμενους τους οποίους έχουν θέσει σε αναστολή. Για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή. Οι επιχειρήσεις  υποχρεούνται να δηλώσουν την πρόσκαιρη αυτή τηλεργασία, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της
  • Ενδο-ομιλική μεταφορά εργαζομένων: Αφορά επιχειρήσεις που πλήττονται και για όσο πλήττονται. Οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας να το δηλώσουν στην «Εργάνη» με το ειδικό έντυπο. Ειδικά για το μήνα Μάρτιο, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες των ανωτέρω παραγράφων Α, Γ.Ι,Γ.ΙΙ, Δ.Ι, Δ.II η υποβολή των σχετικώς αναφερόμενων εντύπων πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα Μαΐου 2020».

Ειδικά για το μήνα Μάρτιο, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες των ανωτέρω παραγράφων Α, Γ.Ι,Γ.ΙΙ, Δ.Ι, Δ.II η υποβολή των σχετικώς αναφερόμενων εντύπων πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα Μαΐου 2020».

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ