ΑΔΜΗΕ: Επιστροφή της διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου

ΑΔΜΗΕ: Επιστροφή της διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου

Το συνολικό ποσό θα επιστραφεί στους δικαιούχους της διανομής του προμερίσματος χρήσης 2019, ανέρχεται σε 289.767,43 ή 0,003 ευρώ ανά μετοχή.

 Στην επιστροφή της διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου, καθώς ο συντελεστής παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων μειώθηκε σε 5% έναντι 10%, συντελεστή ο οποίος ίσχυε κατά την πληρωμή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 της εταιρείας, προχωρεί ο ΑΔΜΗΕ.

Το συνολικό ποσό του καταβληθέντος φόρου που θα επιστραφεί στους δικαιούχους της διανομής του προμερίσματος χρήσης 2019, ανέρχεται σε 289.767,43 ή 0,003 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι ήταν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 (record date) για την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ενώ η καταβολή του προμερίσματος χρήσης 2019 πραγματοποιήθηκε από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 (ημερομηνία έναρξης καταβολής).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ποσό των 0,003 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί στον επιπλέον φόρο που παρακρατήθηκε κατά τη διανομή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 της Εταιρείας (ήτοι 5% επί 0,06 ευρώ που ήταν το μικτό ποσό προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή) και θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέσω της πληρώτριας τράπεζας – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο δικαιούχος μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ¶ αρ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

 3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

Η καταβολή του επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου στους δικαιούχους για την παραπάνω τρίτη (3) περίπτωση, θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Διευκρινίζεται ότι η σχετική είσπραξη θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942".

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ