Έκλεισε το ντιλ για το πακέτο δανείων Frontier αξίας 5,7 δισ. ευρώ της ΕΤΕ

Έκλεισε το ντιλ για το πακέτο δανείων Frontier αξίας 5,7 δισ. ευρώ της ΕΤΕ

Εναντι 160 εκατ. πέρασε στην κοινοπραξία doValue, Fortress και Bain Capital

Εναντι τιμήματος 160 εκατ. ευρώ έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και της κοινοπραξίας doValue, Fortress και Bain Capital για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier, αξίας 5,7 δισ. ευρώ. Η συμφωνία που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, προβλέπει επίσης τη μεταφορά έως 130 υπαλλήλων από την αρμόδια διεύθυνση καθυστερήσεων της ΕΤΕ στην εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων doValue, που στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναλάβει το servicing των δανείων που μεταβιβάζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά των εργαζομένων θα προταθεί σε εθελοντική βάση και θα προβλέπει κίνητρα για την αποχώρησή τους από την τράπεζα.

Η τιτλοποίηση Frontier σε συνδυασμό με μια νέα τιτλοποίηση αξίας 1,5 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της τράπεζας ότι θα εντάξει στον «Ηρακλή II» θα επιτρέψει στη διοίκηση της ΕΤΕ να μειώσει τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό εντός του 2022. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής διαμορφώνονται σε περίπου 4 δισ. ευρώ και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 12,7% (περιλαμβάνεται και το senior τμήμα του χαρτοφυλακίου Frontier). Με βάση τις ανακοινώσεις της τράπεζας, η συναλλαγή σε συνδυασμό με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 170 μ.β. στο 18,8%.

Τι περιλαμβάνει
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τρά- πεζας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής διαμορφώνονται σε 4 δισ.

Στο χαρτοφυλάκιο Frontier, συνολικής αξίας 5,7 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται 200.000 δάνεια που προέρχονται από 90.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και μόλις το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια.

Το mezzanine τμήμα της τιτλοποίησης, που είναι και οι τίτλοι προς πώληση με τη διάθεση του 95% στην κοινοπραξία doValue, Fortress και Bain Capital, διαμορφώνεται στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ το τμήμα των τίτλων χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) διαμορφώνεται στα 2,1 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο τμήμα της τιτλοποίησης –δηλαδή τα 3 δισ. ευρώ–αποτελούν οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) και είναι αυτό για το οποίο η τράπεζα έχει λάβει την κρατική εγγύηση μέσω του «Ηρακλή».
Το τίμημα που προσέφερε η κοινοπραξία doValue, Fortress και Bain Capital κρίθηκε ουσιαστικά στην αποτίμηση του τίτλου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), αλλά και στην ανάληψη του servicing του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, το οποίο έχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς πρόκειται, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, για στεγαστικά δάνεια με υποθήκες σε ακίνητα. H ιταλική doValue ως μέρος της κοινοπραξίας έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα μέσω της doValue Greece και διαχειρίζεται δάνεια ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ.

Επτά συναλλαγές 6,5 δισ.
Η Εθνική Τράπεζα έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα επτά συναλλαγές πωλήσεων δανείων, ακαθάριστης λογιστικής αξίας 6,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τα χαρτοφυλάκια Earth, Symbol, Mirror, Leo και Icon, καθώς και τα χαρτοφυλάκια Marina και Danube των θυγατρικών στην Κύπρο και στη Ρουμανία, που περιελάμβαναν τόσο ανεξασφάλιστα καταναλωτικά ή επιχειρηματικά δάνεια, όσο και επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις. Μέσω των συναλλαγών αυτών, των οργανικών ενεργειών και των διαγραφών που έχει κάνει η τράπεζα τα τελευταία χρόνια, τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν από το υψηλό επίπεδο των 22 δισ. ευρώ το 2015 στα 4 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του έτους.

Πηγή: kathimerini.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ