Φορολογική δήλωση: Πόσο φόρο θα πληρώσετε εάν σας «πιάσουν» τα τεκμήρια

Φορολογική δήλωση: Πόσο φόρο θα πληρώσετε εάν σας «πιάσουν» τα τεκμήρια

Περισσότερο φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι πέσουν στην παγίδα των τεκμηρίων

Περισσότερο φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι πέσουν στην παγίδα των τεκμηρίων, αφού το ύψος του φόρου στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και όχι εκείνο που δηλώνεται.

Το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή το ποσό φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια της Εφορίας, συγκρίνεται με το συνολικό ετήσιο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα του φορολογουμένου από όλες τις πηγές (με το άθροισμα των επιμέρους εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ακίνητα, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις κ.λπ.).Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, ο υπολογισμός του φόρου γίνεται πιο πολύπλοκος. Συγκεκριμένα:


1) Γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα.

2) Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα.

Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος. Εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος.

α)) Η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού πραγματικού εισοδήματος προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομική επιχείρηση-ελευθέριο επάγγελμα) ή/και ακίνητη περιουσία ή/και αγροτική δραστηριότητα.
 

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος φορολογείται με την βασική κλίμακα φόρου εισοδήματος, δηλαδή με συντελεστές που ανέρχονται σε 22% μέχρι τα 20.000 ευρώ, 29% από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 37% από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ και 45% πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Προσοχή: Αν το πραγματικό εισόδημα προέρχεται στο σύνολό του από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε ο φόρος υπολογίζεται απ' ευθείας επί του αθροίσματος πραγματικού εισοδήματος και "προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων", με την κλίμακα συντελεστών που περιγράψαμε παραπάνω.

β) Η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από γεωργική δραστηριότητα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος φορολογείται με την βασική κλίμακα φόρου εισοδήματος, δηλαδή με συντελεστές που ανέρχονται σε 22% μέχρι τα 20.000 ευρώ, 29% από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 37% από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ και 45% πάνω από τα 40.000 ευρώ.

 

Προσοχή: Αν το πραγματικό εισόδημα προέρχεται στο σύνολό του από αγροτική δραστηριότητα, τότε ο φόρος υπολογίζεται απ' ευθείας επί του αθροίσματος πραγματικού εισοδήματος και "προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων" και με την κλίμακα συντελεστών που περιγράψαμε παραπάνω. Επίσης, αν το πραγματικό εισόδημα στο σύνολό του προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα ασκούμενη από κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, τότε ο φόρος υπολογίζεται απ' ευθείας επί του αθροίσματος πραγματικού εισοδήματος και "προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων" με την κλίμακα συντελεστών που περιγράψαμε παραπάνω αλλά και με αφαίρεση έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ από τον φόρο που προκύπτει βάσει της κλίμακας.

 

γ) Η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, για το οποίο ισχύει φορολόγηση με την κλίμακα που αναφέραμε στις προηγούμενες παραγράφους αλλά ταυτόχρονα και έκπτωση φόρου έως 1.900 - 2.100 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος:

αα) έχει αποκτήσει εισόδημα που προέρχεται είτε αποκλειστικά ή κατά ποσοστό άνω του 50% από μισθούς ή συντάξεις ή δεν έχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.. Αν το πραγματικό εισόδημα που έχει αποκτήσει προέρχεται εξ' ολοκλήρου από μισθούς ή συντάξεις, τότε ο φόρος υπολογίζεται απ' ευθείας επί του αθροίσματος πραγματικού εισοδήματος και "προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων" με την κλίμακα συντελεστών που περιγράψαμε παραπάνω και με αφαίρεση έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ από τον φόρο που προκύπτει βάσει της κλίμακας.

ββ) έχει αποκτήσει εισόδημα μόνο από ακίνητα και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ

γγ) έχει αποκτήσει πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση και το συνολικό τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Πηγή: money-money.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ