Κορωνοϊός. Πως γίνεται η αναστολή πληρωμής των Μεταχρονολογημένων επιταγών

Κορωνοϊός. Πως γίνεται η αναστολή πληρωμής των Μεταχρονολογημένων επιταγών

Οι τελικές αποφάσεις

 

Του Κοκολάκη Κ Γρηγόρη  επιστημονικού συνεργάτη μας *

 

Απαντήσεις σε απλές οικονομικές ερωτήσεις

Πως γίνεται η αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων ;

 Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των οφειλόμενων από αυτές αξιόγραφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του αξιόγραφου.

Αυτό θα ισχύει και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις πληττόμενες επιχειρήσεις με νέες αποφάσεις από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης των συγκεκριμένων ΚΑΔ.

Ισχύει αυτόματα για όλα τα αξιόγραφα ή θα πρέπει να κάνουν κάτι οι επιχειρήσεις;

Προσοχή η αναστολή πληρωμής ισχύει για όλα τα αξιόγραφα, τα οποία όμως  πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα. 

Υπάρχει περιορισμός  στο χρόνο διαβίβασης των αξιόγραφων ;

Ναι,  πρέπει να γίνει  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις

ή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις .

Πως γίνεται η διαβίβαση και η γνωστοποίηση των αξιόγραφων ;

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιόγραφων πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.

 Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν εξαιρεθεί άλλα είναι κομιστές αξιόγραφων υπάρχει κάποια πρόβλεψη ;

Ναι οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις πληγέντες επιχειρήσεις μπορούν  να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

Εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις ;

Όχι, από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

 Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

Συμπέρασμα

Χρειάζεται πολύ προσοχή από τις επιχειρήσεις και συνεχής ενημέρωση από τους λογιστές τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατά τον δυνατόν καλύτερα η πρωτόγνωρη  κατάσταση. Η σωστή και συντεταγμένη αντίδραση από τον επιχειρηματία και την ομάδα του (Λογιστές, Δικηγόρους  κ.λ.π)  είναι η λύση  που κάνει την διαφορά από την κατάρρευση, στην συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.

Και το αστείο της ιστορίας

 Η απόφαση αυτή δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Καλή δύναμη σε όλους μας.

 

Ο Κοκολάκης   Γρηγόρης είναι  Λογιστής – Οικονομολόγος Επιχειρηματικός  Σύμβουλος    με Master  στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας tax-profit.

 

 

 

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ