Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, η οποία:

 • Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τα Αποτελέσματα χρήσης 2020 με ποσοστό 99,99%.
 • Ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση 2020 με ποσοστό 99,86%.
 • Ομόφωνα ενέκρινε τον ορισμό για τον έλεγχο της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης (2021) την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «ΆΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε».
 • Ενέκρινε την έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.) και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με ποσοστό 94,01%.
 • Ενέκρινε την έγκριση έναρξης διαδικασίας ίδρυσης Α.Ε.Ε.Α.Π. με ποσοστό 93,99%.
 

Περαιτέρω, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, οι συνέταιροι της Τράπεζας κλήθηκαν να εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού. Τα αποτελέσματα της εκλογής έχουν ως εξής:

 

Σύνολο ψήφων που ασκήθηκαν:

1.376.739

Έγκυρα:

  1.375.197

Άκυρα:

1.542

Λευκά:

      1.872

 

Εκλέχθηκαν κατά σειρά προτίμησης:

 

Εκτελεστικά Μέλη Πλήρους Απασχόλησης:

 1. Μαρακάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
 2. Ανδρουλάκης Γεώργιος του Χαραλάμπους
 

Λοιπά Μέλη

 1. Φαραντάκης Γεώργιος του Ιωσήφ
 2. Μπαουράκης Γεώργιος του Μιχαήλ
 3. Περιβολάκης Αλέξανδρος του Βασιλείου
 4. Αποστολάκης Εμμανουήλ του Αποστόλου
 5. Μαλανδράκης Ιωάννης του Ιωάννη
 6. Σπερελάκη Μαρία του Θεοδώρου
 7. Κουλιεράκης Ιωάννης του Ευστρατίου
 8. Αποστολάκης Σπυρίδων του Νικολάου
 9. Βάμβουκας Αναστάσιος του Δημητρίου
 10. Χιωτάκης Ιωσήφ του Ιωσήφ
 11. Ντοκάκης Δημήτριος του Βασιλείου
 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.


 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ