Νομοθετική ρύθμιση για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων σε συνταξιούχους

Νομοθετική ρύθμιση για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων σε συνταξιούχους

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έστειλε επιστολή (αριθμ. πρωτ. 138 /06-05-2020) στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη ζητώντας να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων σε συνταξιούχους. Σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής ψηφίστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».

Στην από 01/05/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Λοιπές διατάξεις. Μέρος Α: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών) εμπεριέχεται το άρθρο 5 το οποίο καθορίζει:

«Άρθρο 5 Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές Η παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αντικαθίσταται ως εξής: «51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31η.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 31η.07.2020.»

Είναι αυτονόητο, και μετά τη νέα παράταση που δόθηκε, ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επιμένει στην προώθηση για ψήφιση, όπως έχει δεσμευτεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα ακυρώνονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν άδικα στους δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους συναδέλφους μας.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ