Ο νέος «πτωχευτικός» νόμος (προειδοποίηση αφερεγγυότητας & έγκαιρη προειδοποίηση)

Ο νέος «πτωχευτικός» νόμος (προειδοποίηση αφερεγγυότητας & έγκαιρη προειδοποίηση)

Ο συγκεκριμένος θεσμός της έγκαιρης προειδοποίησης των οφειλετών για την ενδεχόμενη αφερεγγυότητά τους αποτελεί ένα πρώτο, αναγκαίο, βήμα.

 

Ο νέος «πτωχευτικός» νόμος (ν. 4738/20) δεν είναι, ούτε κατά τον τίτλο του, μόνο πτωχευτικός.  Κεντρική του στόχευση αποτελεί, και ορθά, η διαχείριση του δυσθεώρητα υψηλού Ιδιωτικού Χρέους-για το οποίο και προηγούμενη αρθρογραφία μας. Τις βασικές πρόνοιες και καινοτομίες του νέου νόμου διερευνήσαμε ήδη. Μεταξύ αυτών κι ένας θεσμός απολύτως νέος: αυτός που αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση των οφειλετών για την ενδεχόμενη αφερεγγυότητά τους.

Σκοπός και εργαλεία

Η συγκεκριμένη ενότητα διατάξεων στοχεύει στη «θέσπιση διαδικασίας πρόσβασης οφειλετών σε ...εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα». Σκοπός τους είναι  να επισημανθεί στον οφειλέτη η ανάγκη έγκαιρης αντίδρασής του.

Μεταξύ των σχετικών εργαλείων περιλαμβάνονται ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ειδοποίησης του οφειλέτη. Επίσης, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και Επαγγελματικούς Φορείς.

Προβλέπεται η παροχή μιας πρώτης πληροφόρησης προς τους οφειλέτες από την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η σχετική πληροφόρηση όμως-επί του παρόντος, μόνον «φτωχή» μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Προειδοποίησης

Η έγκαιρη προειδοποίηση των οφειλετών (τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων) θα λαμβάνει χώρα, σε ένα πρώτο επίπεδο, μέσω ηλεκτρονικού μηχανισμού, ο οποίος θα εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι οφειλέτες θα κατατάσσονται, μέσω αυτού, σε τρία επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητας: (χαμηλό, μέτριο και υψηλό).

Όταν η διαδικασία μέσω του αυτού του μηχανισμού καταλήξει σε κατάταξη ενός οφειλέτη σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό, ακολουθεί το επόμενο βήμα. Διαφοροποιείται όμως ανάλογα με την ιδιότητα του οφειλέτη.

Φυσικά πρόσωπα που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα

Τα φυσικά πρόσωπα της συγκεκριμένης κατηγορίας, αποκτούν το δικαίωμα να απευθυνθούν στο Κέντρο ή Γραφείο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών όπου η μόνιμη κατοικία τους. Τα συγκεκριμένα Κέντρα παρέχουν (δωρεάν) ενημέρωση νομικής φύσης για τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει αλλά και τους όρους ρύθμισης, που ενδεχομένως τους προτείνονται. Επίσης: συνδρομή στην κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού.

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της συγκεκριμένης κατηγορίας, αποκτούν το δικαίωμα να απευθυνθούν στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (ενδ.: Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Ινστιτούτο Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων), προκειμένου να λάβουν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη, με σκοπό να αποσοβηθεί, στο μέτρο του εφικτού, ο υφιστάμενος κίνδυνος. Δεν υποκαθιστούν, αυτονοήτως, τις αναγκαίες τεχνοκρατικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, ο εμπλεκόμενος οφειλέτης θα έχει ανάγκη λήψης συνδρομής και υπηρεσιών από τους κατάλληλους συμβούλους-ιδίως νομικούς και επιχειρηματικούς.

Η έναρξη της εφαρμογής του νέου «πτωχευτικού νόμου είχε, αρχικά, προσδιοριστεί για την 1.1.2021. Καθώς όμως ήταν αδύνατη η έγκαιρη έκδοση των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων, η έναρξη της εφαρμογής των διατάξεων για την  προειδοποίηση αφερεγγυότητας μετατέθηκε για την 1.6.21.

Ο συγκεκριμένος θεσμός της έγκαιρης προειδοποίησης των οφειλετών για την ενδεχόμενη αφερεγγυότητά τους αποτελεί ένα πρώτο, αναγκαίο, βήμα. Ας ευχηθούμε για τη σύντομη ενεργοποίησή και, κυρίως, για την επιτυχία του.

Όλοι, εξάλλου, δικαιούνται μια «δεύτερη ευκαιρία».

Η παροχή όμως της συγκεκριμένης «δεύτερης ευκαιρίας» αποτελεί ένα, ακόμα, λιθαράκι στην προσπάθεια για την ανόρθωση της πολλαπλώς πληγείσας και πληττόμενης εθνικής οικονομίας.

 

Σταύρος Κουμεντάκης

Managing Partner

Koumentakis and Associates Law Firm

 

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή

 

 

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ