Οι Porsche και το δάνειο της ΕΤΕπ

Οι Porsche και το δάνειο της ΕΤΕπ

"Χωρίς τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ”, σημειώνει η ίδια πηγή "η εταιρεία (σ.σ. Creta Farms) θα αντιμετώπιζε αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών της παρουσιάζοντας σημαντικές ενδείξεις κινδύνου για τη βιωσιμότητα της”

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (2009-2018), πουλήθηκαν στην Ελλάδα 796 Porsche. Δύο εξ αυτών και συγκεκριμένα μια Porsche Panamera και μια Porsche Cayenne, κατέληξαν στην Creta Farms, για τις ανάγκες των Αφών Δομαζάκη, με την εισηγμένη να πληρώνει μόνο την πενταετία 2014-2018, για τη συντήρηση των πολυτελών αυτοκινήτων πάνω από 80.000 ευρώ, αναφέρουν πηγές με γνώση. 

Εκτός όμως από πολυτελή αυτοκίνητα, η εταιρεία διέθετε και πολυτελή πλωτά μέσα, τα οποία ήταν καταχωρημένα ως πάγια στα βιβλία της. Ένα εξ αυτών εντοπίσθηκε από τον έλεγχο της Deloitte, στο μητρώο παγίων του 2018, της ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ. Επρόκειτο για ένα ταχύπλοο σκάφος τύπου MAGNA 35C -είχε αγοραστεί το 2008 προς 140.000 ευρώ- και το 2018 είχε αποσβεστεί πλήρως από τα βιβλία της ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. 

Την ίδια ώρα πάντως που η εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία, "έκανε τη ζωή της", τα χρηματοοικονομικά της προβλήματα διογκώνονταν, οι επιχειρηματικές της κινήσεις, όπως η επέκταση στο εξωτερικό, δεν έβγαιναν, τα δάνεια που λάμβανε κάλυπταν "τρύπες” ενώ κάποια δεν κατευθύνονταν καν στους σκοπούς για τους οποίους τα είχε λάβει, αναφέρει στο Capital.gr, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της χειμαζόμενης Κρητικής αλλαντοβιομηχανίας. 

Ως παράδειγμα φέρνει το δάνειο, ύψους 15 εκατ. ευρώ, που έλαβε η εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) την Άνοιξη του 2016. H συμφωνία εκείνη, μεταξύ της ΕΤΕπ και της Creta Farms αφορούσε σε χρηματοδότηση ειδικού σκοπού για την ανάπτυξη των R&I έργων (Research & Innovation) της Creta Farms και την επέκτασή της στις διεθνείς αγορές. 

Τα κεφάλαια αυτά, αν και έφθασαν στα ταμεία της αλλαντοβιομηχανίας, δεν κατευθύνθηκαν αποκλειστικά και μόνο στην ανάπτυξη των R&I έργων. Αντιθέτως μεγάλο μέρος αυτών πήγε για να καλύψει την "τρύπα” στα ταμειακά της διαθέσιμα, σημειώνει η ίδια πηγή. 

Τον Ιανουάριο του 2019, σοβούσας της κρίσης, η Creta Farms έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, η οποία χρησιμοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου εντός εκείνου του μήνα για να καλύψει υποχρεώσεις κυρίως σε προμηθευτές, Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία. Σε αποπληρωμή υποχρεώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, αναλώθηκε και το 1,5 εκατ. ευρώ, που έλαβε από την ΕΤΕπ τον Απρίλιο του 2019. 

"Χωρίς τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ”, σημειώνει η ίδια πηγή "η εταιρεία (σ.σ. Creta Farms) θα αντιμετώπιζε αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών της παρουσιάζοντας σημαντικές ενδείξεις κινδύνου για τη βιωσιμότητα της”. 

Τι απαντά εκπρόσωπος της ΕΤΕπ στο Capital.gr 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αν η ΕΤΕπ δεν εκταμίευε τις δύο αυτές δόσεις, η κρητική αλλαντοβιομηχανία θα εμφάνιζε, αρνητικά ταμειακά διαθέσιμα 3,2 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2019, -4,8 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2019, -7,3 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019, κ.ο.κ. 

Γιατί όμως η ΕΤΕπ, εκταμίευσε τα 5 εκατ. ευρώ -δηλαδή το 1/3 της συνολικής χρηματοδότησης-, σοβούσας της κρίσης στην κρητική αλλαντοβιομηχανία στις αρχές του 2019; Η Τράπεζα, ήλεγχε που πήγαιναν τα χρήματα που έδινε και τι προτίθεται να κάνει από εδώ και πέρα;  

Εκπρόσωπος της Τράπεζας, με τον οποίο επικοινώνησε το Capital.gr, ανέφερε  πως "μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανείων (σ.σ. της Creta Farms) από τις Ελληνικές Τράπεζες τον Μάρτιο του 2018 και με τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Creta Farms, η ΕΤΕπ ξεκίνησε τον Ιούλιο / Αύγουστο του 2018 διαπραγματεύσεις σχετικά με τους πρόσθετους όρους υπό τους οποίους θα συνέχιζε να υποστηρίζει την εταιρεία”. 

Εκείνες οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν το Φθινόπωρο του 2018 "και καθώς η Creta Farms πληρούσε τους όρους, η ΕΤΕπ προχώρησε με την εκταμίευση των δύο τελευταίων δόσεων”, αναφέρει η ίδια πηγή της ΕΤΕπ. 

Ποιοι όμως ήταν οι πρόσθετοι όροι; Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ΕΤΕπ, "οι πρόσθετοι όροι συμπεριλαμβάναν, μεταξύ άλλων, την ένεση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους και την τμηματική χορήγηση των κεφαλαίων από την ΕΤΕπ (δεύτερη & τρίτη δόση)”.

Ήλεγχε όμως η Τράπεζα που πήγαιναν τα χρήματα που έδινε στην Creta Farms; "Ο όμιλος ΕΤΕπ δεν επενδύει σε ένα έργο χωρίς δέουσα επιμέλεια, όχι μόνο στις εμπορικές πτυχές, αλλά και σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές και συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς. Μετά την υπογραφή σύμβασης και την εκταμίευση κεφαλαίων, οι ειδικοί του ομίλου της ΕΤΕπ παρακολουθούν το έργο έως ότου αποπληρωθεί το δάνειο. Συγκεκριμένα, παρακολουθούν την εξυπηρέτηση του δανείου, ελέγχουν ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους και τις προβλέψεις και διατηρούν ενήμερους για τις εξελίξεις που αφορούν τον πελάτη και τους συνεργάτες του”, υποστηρίζει η ίδια πηγή της Τράπεζας στο Capital.gr.

Αναφορικά με το ρίσκο που ανέλαβε η Τράπεζα, "η συγκεκριμένη, πενταετούς διάρκεια συναλλαγή, υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ένα μέσο εγγύησης που επιτρέπει στον όμιλο της ΕΤΕπ να αναλαμβάνει περισσότερο ρίσκο, χρηματοδοτώντας έργα στρατηγικής σημασίας για την Ε.Ε.” , λέει στο Capital.gr εκπρόσωπος της Τράπεζας. 

Υπό αυτό το πρίσμα, το δάνειο -που χορηγήθηκε χωρίς εξασφαλίσεις - "θεωρήθηκε ως υψηλού κινδύνου κατά την έναρξη. Και το δάνειο εκταμιεύτηκε σε τρεις δόσεις. Η πρώτη τον Μάιο του 2016, η δεύτερη δόση τον Ιανουάριο του 2019 και η τρίτη τον Απρίλιο 2019”.

Τι σκοπεύει όμως να κάνει η ΕΤΕπ, από εδώ και πέρα; "Η ΕΤΕπ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, όπως θα έκανε για οποιοδήποτε έργο, με στόχο τη διασφάλιση  των συμβατικών της δικαιωμάτων και την ανάκτηση των χορηγήσεων”, αναφέρει η ίδια πηγή.

Με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης πάντως, η ΕΤΕπ, στην οποία η Creta Farms οφείλει 15,331 εκατ. ευρώ θα λάβει μόλις 383.283,76 ευρώ το οποίο θα το πληρωθεί σε 40 τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, εκ των οποίων οι μεν πρώτες 39 είναι ισόποσες ύψους 7.282,39 ευρώ έκαστη, η δε τελευταία 40η δόση που θα καταβληθεί κατά τη λήξη ανέρχεται σε 235.907,32 ευρώ που θα λάβει ως bullet payment στην τελευταία τριμηνιαία δόση. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή τα 14.948.066,52 ευρώ, θα παραμείνει στην Creta Farms και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η EΤΕπ. 

Πηγή: capital.gr

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ