Κρήτη | 28.11.16 08:55
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Στόχος του είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών του με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών/επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Το ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», προκηρύσσει έως 25 θέσεις φοιτητών για πλήρη φοίτηση με φυσική παρουσία, έως 10 θέσεις φοιτητών για μερική φοίτηση με φυσική παρουσία και έως 25 θέσεις φοιτητών για πλήρη φοίτηση από απόσταση. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή Σχολών Θετικών Επιστημών και στόχος του είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών του με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών/επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά από τις 7 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2016 τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και στοιχεία για τα δικαιολογητικά και το έντυπο αίτησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα:  https://www.teicrete.gr/mba-en...

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από την Γραμματεία Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 11:00-13:00 καθώς και Πέμπτη 15:00-17:00, στο τηλέφωνο: 2810-379874 και στο email: mba_engineers@staff.teicrete.gr

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα