Άφεση Αμαρτιών

Το Βατικανό δίνει πλήρη άφεση αμαρτιών σε όσους έχουν πληγεί από την πανδημία

Το Βατικανό δίνει πλήρη άφεση αμαρτιών σε όσους έχουν πληγεί από την πανδημία

Για να επωφεληθούν από αυτή την άφεση των αμαρτιών, οι ασθενείς θα πρέπει να μετάσχουν σ' έναν ορισμένο αριθμό λειτουργιών που μεταδίδονται από απόσταση ή σε άλλους τρόπους ευλάβειας