Ανασφάλιστα

Ξεπερνούν τις 600.000 τα ανασφάλιστα οχήματα

Ξεπερνούν τις 600.000 τα ανασφάλιστα οχήματα

Με αναγωγή του μέσου ποσοστού ανασφαλίστων 2018-2020, σύμφωνα με τους ελέγχους του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, επί του αριθμού των ασφαλισμένων, προκύπτει ότι αυτά είναι 586.206