Βελόπουλος

Εισαγγελική έρευνα για τις κρέμες του Βελόπουλου

Εισαγγελική έρευνα για τις κρέμες του Βελόπουλου

Oι κρέμες παρουσιάζονται ως προστασία από τον κορωνοϊό και την ασθένεια της πνευμονίας.