Βουλευτικά Γραφεία

Αναστολή στη λειτουργία των βουλευτικών γραφείων στα κτίρια της Βουλής

Αναστολή στη λειτουργία των βουλευτικών γραφείων στα κτίρια της Βουλής

Οι βουλευτές και οι επιστημονικοί τους συνεργάτες θα μπορούν να εργάζονται από το σπίτι τους