Χρήστος Κέλας

Εξιτήριο από το Νοσοκομείο Λάρισας έλαβε ο Χρήστος Κέλλας

Εξιτήριο από το Νοσοκομείο Λάρισας έλαβε ο Χρήστος Κέλλας

Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας