Ίδρυμα Καλοκαιρινού

Φαγητό με την αγάπη μας από το Ίδρυμα Καλοκαιρινού

Φαγητό με την αγάπη μας από το Ίδρυμα Καλοκαιρινού

Διανομή στους τόπους διαβίωσης των ωφελουμένων του προγράμματος