Καθαρισμός Κάδων

50 τόνους νερό, ανά βάρδια...για καθαρισμούς κάδων!

50 τόνους νερό, ανά βάρδια...για καθαρισμούς κάδων!

Οι εργαζόμενοι βγαίνουν στη μάχη με τον κατάλληλο εξοπλισμό: μάσκες, γάντια, ολόσωμες φόρμες γυαλιά.