Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου

Παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου

Παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου

Για τα επόμενα τρία χρόνια