Κίνηση Αεροπλάνων

Δεν τους πιάνει εκεί ο κορωνοϊός;

Δεν τους πιάνει εκεί ο κορωνοϊός;

Η κίνηση των αεροπλάνων από και προς τα Κανάρια Νησιά