Κλείσιμο Τραπεζών

Ερώτηση Σ. Βαρδάκη για κλείσιμο τραπεζικών υποκαταστημάτων στην επαρχία

Ερώτηση Σ. Βαρδάκη για κλείσιμο τραπεζικών υποκαταστημάτων στην επαρχία

«Αντί να λύνουν προβλήματα, δημιουργούν καινούρια»