Μητρώο πολιτώ

Διασυνδέεται με το Μητρώο Πολιτών ο e-ΕΦΚΑ

Διασυνδέεται με το Μητρώο Πολιτών ο e-ΕΦΚΑ

Πρόσβαση σε όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα των πολιτών που είναι καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών αποκτά ο e-ΕΦΚΑ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με βάση απόφαση του υπουργού Επικρα[...]