Νομκος Σύμβουλος

Μεθόδευσαν ακύρωση για τον σύμβουλο του ΒΟΑΚ και την...πάτησαν!

Μεθόδευσαν ακύρωση για τον σύμβουλο του ΒΟΑΚ και την...πάτησαν!

H Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών θεωρεί ότι κακώς ακυρώθηκε ο διαγωνισμός