Ντίνος Μιχαηλίδης

Κύπρος: Πέθανε ο πρώην ΥΠΕΣ Ντίνος Μιχαηλίδης

Κύπρος: Πέθανε ο πρώην ΥΠΕΣ Ντίνος Μιχαηλίδης

Θα γίνουν ενέργειες για να μεταφερθεί και να ταφεί η σορός του στην Κύπρο.