Πληρωμή Τόκων Ενήμερων Δανείων

Ανοίγει η πλατφόρμα για επιδότηση τόκων δανείων ΜμΕ

Ανοίγει η πλατφόρμα για επιδότηση τόκων δανείων ΜμΕ

Οι εργοδότες που θα ωφεληθούν από το μέτρο, οφείλουν να διατηρήσουν έως το τέλος του έτους, τις θέσεις εργασίας που είχαν στις 31 Μαρτίου