Σταύρος Αρνατουτάκης

Συνάντηση Στ. Αρναουτάκη - Θ. Καλαντζάκη

Συνάντηση Στ. Αρναουτάκη - Θ. Καλαντζάκη

«Συνεχίζεται η προσπάθεια για την αύξηση των χρηματικών ενισχύσεων στους αγρότες