Στολές Μελισσοκόμων

Με στολές μελισσοκόμων εξοπλίζεται νοσοκομείο της Κρήτης!

Με στολές μελισσοκόμων εξοπλίζεται νοσοκομείο της Κρήτης!

Μία πρωτότυπη σκέψη και πρωτοβουλία δημοτικού σχολείου