ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Επιβεβαιώνει τη διαβάθμιση «Α» για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Icap

Επιβεβαιώνει τη διαβάθμιση «Α» για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Icap

Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόµα και υπό δυσμενείς οικονοµικές συγκυρίες

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ