Τσικαλομανωλέας

 Ο Καπετάν Μιχάλης κι ο Θωμάς

Ο Καπετάν Μιχάλης κι ο Θωμάς

Η συνάντηση με τον Τσικαλομανωλέα