Πολίτες

Επιτέλους, ας αναλάβει κάποιος την ευθύνη!

Επιτέλους, ας αναλάβει κάποιος την ευθύνη!

Παράπονα χρόνων που χρήζουν προσοχής από κάποιον αρμόδιο.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ