Σχετικά με εμάς

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OnMedia Digital Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

OnMedia Digital - Δικτυακές Πύλες

Έδρα: Λεωφόρος Δημοκρατίας 91, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71306

ΑΦΜ: 0996846160 Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου

Τηλ. 2810 371052 email: [email protected]

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ DOMAIN NAME cretalive.gr

OnMedia Digital Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μιχαήλ Σερπετσιδάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Μιχαήλ Σερπετσιδάκης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ειρήνη Τσάκα


Πολιτική Διασταύρωσης Ειδήσεων

Στο Cretalive.gr γνωρίζουμε την σημασία της επαλήθευσης πληροφοριών και γεγονότων και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασταύρωση των ειδήσεων πριν περάσουμε στη δημοσίευσή τους. Ελέγχοντας όλους τους παράγοντες από την πηγή της πληροφόρησης μας, την αξιοπιστία της αλλά και τις αντίστοιχες αποδείξεις. Σε όποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο συμβουλευόμαστε εμπειρογνώμονες για να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες μας, πριν δημοσιεύσουμε την είδηση.

Πολιτική Δεοντολογίας

Οι δημοσιογράφοι του Cretalive αποτυπώνουν την είδηση με ειλικρίνεια και διαύγεια. Ταυτόχρονα λειτουργούν με την μέγιστη αντικειμενικότητα και τις αρχές δημοσιογραφικής δεοντολογίας για την ορθότερη αποτύπωση των πληροφοριών που φτάνουν σε εκείνους. Όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Cretalive αναγνωρίζει το ηθικό χρέος που έχει απέναντι στο αναγνωστικό κοινό της σελίδας και με γνώμονα την εγκυρότητα και την αμεσότητα εργάζεται για την ενημέρωση του κοινού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Πολιτική Διορθώσεων

Το Cretalive δεσμεύεται απέναντι στους αναγνώστες του να προχωρά στην διόρθωση οποιασδήποτε λάθος πληροφορίας έχει δημοσευτεί, όσο μικρό και αν είναι το σφάλμα. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος της δημοσιογραφικής μας ομάδας εντοπίσει οποιοδήποτε σφάλμα ή στην περίπτωση που λάβουμε μήνυμα από αναγνώστη του portal μας, ο οποίος υποδεικνύει ένα λάθος -παρέχοντας ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα στοιχεία - προχωράμε όσο το δυνατό γρηγορότερα στην αποκατάσταση της αλήθειας.  

Δήλωση συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ Ε/115/24-2-2023 (Β’1144/28-2-2023) η ONMEDIA DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και ο παρών ιστότοπος δηλώνουμε συμμόρφωση με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).