2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

Μεγάλο το πρόβλημα σχολικής στέγης στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

Μεγάλο το πρόβλημα σχολικής στέγης στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας από τους Συλλόγους Διδασκόντων των δύο σχολείων