Αδυναμία

Τι μας κλέβει την ενέργεια;

Τι μας κλέβει την ενέργεια;

Τι κρύβεται πίσω από την κόπωση που νιώθουμε και πώς θα βρούμε τη χαμένη μας ενέργεια