Αεροδρόμιο

 Υποχρεωτικό rapid test άφιξης για τους επιβάτες από Η.Α.Ε και Ην. Βασίλειο

Υποχρεωτικό rapid test άφιξης για τους επιβάτες από Η.Α.Ε και Ην. Βασίλειο

Ειδικότερα, η NOTAM προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ