Ακίνητη Περιουσία

Νέα περιουσιακά στοιχεία για τον Δήμο Πλατανιά

Νέα περιουσιακά στοιχεία για τον Δήμο Πλατανιά

Αποκαλύφθηκαν μετά από έρευνα του Πολυτεχνείου