Ακρόαση

Ακρόαση ηθοποιού στο Ηράκλειο

Ακρόαση ηθοποιού στο Ηράκλειο

Απαραίτητη προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ως τόπο διαμονής τους, την πόλη του Ηρακλείου.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ