Αλεξάνδρα Σδούκου

Η Γ.Γ. του ΥΠΕΝ Α. Σδούκου γράφει ενόψει του 5ου Παγκρήτιου Ενεργειακού Συνεδρίου

Η Γ.Γ. του ΥΠΕΝ Α. Σδούκου γράφει ενόψει του 5ου Παγκρήτιου Ενεργειακού Συνεδρίου

Το ΕΣΕΚ αποτελεί πλέον το βασικό πυλώνα στρατηγικής για την χώρα μας.