Αλέξανδρος Μουστακίδης

Δεν μπορούν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο οι πολίτες στον Κεχρόκαμπο Καβάλας

Δεν μπορούν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο οι πολίτες στον Κεχρόκαμπο Καβάλας

Ενώ υπάρχουν ασθενοφόρα, δεν υπάρχουν οδηγοί