Αναστολή Δραστηριότητας

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η δραστηριότητα για κλάδους που απαιτείται μετακίνηση

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η δραστηριότητα για κλάδους που απαιτείται μετακίνηση

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνουν ότι αναστέλλεται η δραστηριότητα των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια