Ανάθεμα

Το ανάθεμα κατά του Βενιζέλου και ο ρόλος του μητροπολίτη!

Το ανάθεμα κατά του Βενιζέλου και ο ρόλος του μητροπολίτη!

Πρόκειται για μια από τις «μαύρες σελίδες» στην ιστορία της Εκκλησίας μας