Ανοιχτά Δεδομένα

Διήμερο online σεμινάριο για τα Ανοιχτά Δεδομένα από την Περιφέρεια Κρήτης

Διήμερο online σεμινάριο για τα Ανοιχτά Δεδομένα από την Περιφέρεια Κρήτης

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ODEON (Open Data for European Open iNnovation)