Ανθοκόμοι

Πρωτοβουλία για τη στήριξη των ανθοκόμων

Πρωτοβουλία για τη στήριξη των ανθοκόμων

Με εκπροσώπους του κλάδου συναντήθηκε ο δήμαρχος Ιεράπετρας Θ. Καλαντζάκης