Αντίγραφο

Ρωσία: Μικρογραφία της πυραμίδας του Χέοπα σε κήπο σπιτιού

Ρωσία: Μικρογραφία της πυραμίδας του Χέοπα σε κήπο σπιτιού

Είναι 19 φορές μικρότερη από το πρωτότυπο και κατασκευασμένη από τσιμεντόλιθους.